Βίντεο από την καταστροφή στις Μαρίκες από εργολάβους της ΕΥΔΑΠ

 Δημοσιεύουμε εδώ τα βίντεο που τραβήχτηκαν τη Δευτέρα 3/10/22, όταν ερπυστριοφόρα εκσκαπτικά μηχανήματα της εταιρίας ΑΚΤΩΡ κατέστρεψαν τμήμα της προστατευόμενης περιοχής των Μαρικών για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ....

Κατά τα άλλα οι Μαρίκες προστατεύονται από δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες (92/43/ΕΟΚ για τη βιοποικιλόητα και 2000/60/ΕΚ για τα νερά)!!!!!!!! 

Άλλα λόγια δε χρειάζονται. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους...#savemarikes 

Σχόλια