ΟΧΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ - ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σήμερα το πρωί, ένα τεράστιο τρυπάνι του εργολάβου της ΕΥΔΑΠ, ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου ακαθάρτων της περιοχής Πρωτέα στη Ραφήνα.
Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Νηρέα, όπου σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή των συλλεκτήρων με κατεύθυνση τον υγρότοπο των Μαρικών, όπου έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο ακαθάρτων της περιοχής Νηρέα.

 

Και τα δύο αντλιοστάσια έχουν χωροθετηθεί  μέσα  στους προστατευόμενους υγροτόπους «εκβολή ρέματος Ραφήνας» και «παράκτιο έλος Μαρίκες», παραβλέποντας (παρά τις σχετικές έγγραφες επισημάνσεις μας) το γεγονός ότι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Αττικής, ως περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων και ειδών! 

Είναι υγρότοποι Α’ Προτεραιότητας, του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και  μέχρι την οριοθέτησή τους με προεδρικό διάταγμα, ισχύει  απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης  οχλουσών  δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση τους.

Επιπλέον, ο υγρότοπος της εκβολής είναι οριοθετημένος βάσει του αρ.54 του ν.4559/2018.


Γραμμή οριοθέτησης υγροτόπου εκβολής (ροζ διακεκομμένη)


Γραμμή οριοθέτησης υγροτόπου εκβολής


Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι υγρότοποι (και σίγουρα αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι στην μελέτη οριοθέτησης του ΕΚΒΥ)  προστατεύονται,  ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν αναγνωριστεί νομοθετικά (ΣτΕ151/2022). 

 

Και για τα δύο αντλιοστάσια υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές θέσεις. 

Για το αντλιοστάσιο του Πρωτέα, θα αρκούσε η μετακίνησή του 10 μέτρα βορειότερα, σε δημοτική έκταση και υπογειοποιημένο, αν ο απερχόμενος δήμαρχος Β.Μπουρνούς το είχε προτείνει στην ΕΥΔΑΠ στη φάση του σχεδιασμού. 

Το ίδιο και ια το αντλιοστάσιο στις Μαρίκες, όπου υπάρχουν 4 εναλλακτικές θέσεις με υπογειοποίηση ή μη. 

 

Οι επιλογές των θέσεων των αντλιοστασίων Πρωτέα και Νηρέα, μπορεί να εξυπηρέτησαν την ΕΥΔΑΠ που αγόρασε φθηνή γη, καταπατούν όμως τους δύο και μοναδικούς παράκτιους υγροτόπους της Ραφήνας. Και αυτά σε περίοδο κλιματικής αλλαγής, που η προστασία των παράκτιων υγροτόπων είναι καθοριστικός παράγοντας για την προσαρμογή,  αφού προστατεύουν  τις ακτές  από τη διάβρωση, τα νερά από την υφαλμύρινση, τη βιοποικιλότητα κλπ .

 

Είναι ψέμα ότι μια τέτοια αλλαγή θα προξενήσει καθυστέρηση στο έργο αποχέτευσης.  Η αποχέτευση δεν θα λειτουργήσει σε λιγότερο από 3-4 χρόνια, αφού ακόμη και ο διαγωνισμός για την μονάδα επεξεργασίας έχει «κολλήσει» για δεύτερη φορά.   

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΙΣ ΜΑΡΙΚΕΣ.

 

ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΑ-ΝΗΡΕΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

 

Σχόλια